ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Τα  σύνθετα καλώδια περιέχουν πολλαπλά ξεχωριστά καλώδια σε ένα ενιαίο περίβλημα για απλή και εύκολη εγκατάσταση.

Με την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων σε ένα ενιαίο χιτώνιο προσφέρεται μεγαλύτερη προστασία, ενώ επιτρέπεται μελλοντική επέκταση.

ha15-thumbnail-300x300.png

HA15

Coax & Cat 6 Bundled Cable

bundled-cat-5e-cable-thumbnail-300x300.p

C525H

25 Pair Cat 5E UTP LSZH

HA1-E00

Coax & Cat 5E Bundled Cable

cat 5e 12.png

C5ER3

12 Pair Cat 5E UTP PVC

C6R3.png

C6R3-E00

12 Pair Cat 6 UTP PVC - CPR Class Eca

ha2-coax-cat-5e-lighting-control-bundled

HA2

Coax, Cat 5E & Lighting Control Bundled Cable

C5ER4.png

C5ER4

16 Pair Cat 5E UTP PVC

C6R4.png

C6R4-E00

16 Pair Cat 6 UTP PVC - CPR Class Eca

ha3-coax-cat-6-bundled-cable-thumbnail-3

HA3-E00

Coax & Cat 6 Bundled Cable

C5ER6.png

C5ER6

24 Pair Cat 5E UTP PVC

bundled-cat-6-cable-thumbnail-300x300.pn

C6R6-E00

24 Pair Cat 6 UTP PVC - CPR Class Eca

ha4-coax-cat-6-cat-5e-bundled-cable-pvc-

HA4-E00

Coax, Cat 6 & Cat 5E Bundled Cable PVC

ha5-thumbnail-300x300.png

HA5-E00

Coax, Cat 6 & Cat 5E Bundled Cable LSZH