ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας καλύπτουν εφαρμογές από συναγερμούς διαρρήξεων, CCTV για συστήματα επιτήρησης βίντεο και συστήματα απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως η είσοδος θυρών και ο έλεγχος των θυρών.

cat-5e-utp-power-cable-thumbnail-300x300

C5ER2

Cat 5E + 2 x 0.75mm² Power PVC

rg-coaxial-cable-thumbnail-300x300.png

390059L-E00

RG59 Coaxial LSF

CPR Class Eca

3900592L.png

3900592D

RG59 + 2 x 0.75mm²

Power Duct Grade

cat-5e-utp-power-cable-thumbnail-300x300

C5ER2D-F00

Cat 5E + 2 x 0.75mm² Power PE CPR Class Fca

rg-coaxial-cable-thumbnail-300x300.png

390059H-E00

RG59 Coaxial LSHF

CPR Class Eca

rg59-coaxial-power-cable-thumbnail-300x3

39005922L

RG59 B/U + 2 x 1.5mm² +2 x 0.22mm² LSF

390011.png

390011

RG11 Coax

PVCa

390059A.png

390059A

RG59 Coax

SWA

rg59-coaxial-power-cable-thumbnail-300x3

39005922H-E00

RG59 B/U + 2 x 1.5mm² +2 x 0.22mm² LSZH - CPR Class Eca

390011.png

390011H

RG11 Coax

LSZH

3900592L.png

3900592L-E00

RG59 + 2 x 0.75mm² Power LSF CPR Class Eca

rg59-coaxial-power-cable-thumbnail-300x3

39005922D

RG59 B/U + 2 x 1.5mm²

+2 x 0.22mm² Duct Grade

white.png

3910702L-E00

URM70 + 2 x 0.75mm² Power LSF - CPR Class Eca