ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας καλύπτουν εφαρμογές από συναγερμούς διαρρήξεων, CCTV για συστήματα επιτήρησης βίντεο και συστήματα απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως η είσοδος θυρών και ο έλεγχος των θυρών.

2202PIFRL.png

2202PIFRL-E00

2 Pair 0.22mm² Individual Screened LSF - CPR Class Eca

2203PIFRL-E00.png

2203PIFRL-E00

3 Pair 0.22mm² Individual Screened LSF - CPR Class Eca

2202PIFRL.png

2202PIFRH-E00

2 Pair 0.22mm² Individual Screened LSZH - CPR Class Eca

2202PIFRH06.png

2202PIFRH06-E00

2 Pair 0.22mm² Individual Screened LSZH - CPR Class Eca

2202PIFRC.png

2202PIFRC

2 Pair 0.22mm² Individual Screened PE

2203PIFRL-E00.png

2203PIFRH-E00

3 Pair 22AWG Individually Screened LSZH - CPR Class Eca