ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

H σειρά Tru παρέχει καλώδια για τα πιο δημοφιλή συστήματα φωτισμού και ελέγχου κτιρίων.Αυτά τα έξυπνα συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο, την παρακολούθηση

και την αυτοματοποίηση στοιχείων όπως φωτισμό, θέρμανση, έλεγχο σκίασης και πολλά άλλα που προσφέρουν πολλά οφέλη στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

1222LCCH-E00.png

1222LCCH-E00

1 Pair 22awg Foil Screened + 2core power 12awg + 1core 18awg LSZH - CPR Class Eca

1822LCCH-E00.png

1822LCCH-E00

1 Pair 22awg Foil Screened

+ 2core Power 18awg LSZH

CPR Class Eca

1822LCCHD.png

1822LCCHD

1 Pair 22awg Foil Screened

+ 2core Power 18awg

Duct Grade

1822LCCHA.png

1822LCCHA

1 Pair 22awg Foil Screened

+ 2core Power 18awg

Armoured