ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας καλύπτουν εφαρμογές από συναγερμούς διαρρήξεων, CCTV για συστήματα επιτήρησης βίντεο

και συστήματα απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως η είσοδος  και ο έλεγχος των θυρών.

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900204WL-E00

4 Core Alarm Cable Screened LSF - CPR Class Eca

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900208WL-E00

8 Core Alarm Cable Screened LSF - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800206WL-E00

6 Core Alarm Cable Unscreened LSF - CPR Class Eca

brown.png

3980020802L

8 Core Alarm Cable

Unscreened LSF

outdoor-alarm-cable-thumbnail-300x300.pn

39200212D

12 x 0.22mm²

Unscreened PE

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900206WH-E00

6 Core Alarm Cable Screened LSZH - CPR Class Eca

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900212WL-E00

12 Core Alarm Cable Screened LSF - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800206WH-E00

6 Core Alarm Cable Unscreened LSZH - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800212WH-E00

12 Core Alarm Cable Unscreened LSZH - CPR Class Eca

outdoor-alarm-cable2.png

39400208D

8 x 0.22mm²

Foil Screened PE

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900206WL-E00

6 Core Alarm Cable Screened LSF - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800204WL-E00

4 Core Alarm Cable Unscreened LSF - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800208WL-E00

8 Core Alarm Cable Unscreened LSF - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800212WL-E00

12 Core Alarm Cable Unscreened LSF - CPR Class Eca

outdoor-alarm-cable2.png

39400212D

12 x 0.22mm²

Foil Screened PE

screened-alarm-cable-thumbnail-300x300.p

39900208WH-E00

8 Core Alarm Cablee Screened LSZH - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800204WH-E00

4 Core Alarm Cable Unscreened LSZH - CPR Class Eca

unscreened-alarm-cable-thumbnail-300x300

39800208WH-E00

8 Core Alarm Cable Unscreened LSZH - CPR Class Eca

outdoor-alarm-cable-thumbnail-300x300.pn

39200206D

6 x 0.22mm²

Unscreened PE

39200208A / 39200212A

8 & 12 x 0.22mm²

Unscreened Armoured