ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

H σειρά Tru παρέχει καλώδια για τα πιο δημοφιλή συστήματα φωτισμού και ελέγχου κτιρίων.Αυτά τα έξυπνα συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο, την παρακολούθηση

και την αυτοματοποίηση στοιχείων όπως φωτισμό, θέρμανση, έλεγχο σκίασης και πολλά άλλα που προσφέρουν πολλά οφέλη στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57101503-E00

3 x 1.5mm² H07RN-F Rubber Cable - CPR Class Eca

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57104003-E00

3 x 4mm² H07RN-F Rubber Cable - CPR Class Eca

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57101504E-E00

4 x 1.5mm² H07RN-F Rubber Cable - CPR Class Eca

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57102503-E00

3 x 2.5mm² H07RN-F Rubber Cable - CPR Class Eca

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57102504E

4 x 2.5mm² H07RN-F

Rubber Cable

outdoor-garden-lighting-cable-thumbnail-

57104004E-E00

4 x 4mm² H07RN-F Rubber Cable - CPR Class Eca