ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

H σειρά Tru παρέχει καλώδια για τα πιο δημοφιλή συστήματα φωτισμού και ελέγχου κτιρίων.Αυτά τα έξυπνα συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο, την παρακολούθηση

και την αυτοματοποίηση στοιχείων όπως φωτισμό, θέρμανση, έλεγχο σκίασης και πολλά άλλα που προσφέρουν πολλά οφέλη στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

1801PUYH01-E00.png

1801PUYH01-E00

E-Bus Blue 18awg 1 Pair Unscreened LSZH - CPR Class Eca

1801PUYH04-E00.png

1801PUYH04-E00

E-Bus White 18awg 1 Pair Unscreened LSZH - CPR Class Eca

1801PUYH07-E00.png

1801PUYH07-E00

O-Bus/M-Bus Pink 18awg 1 Pair Unscreened LSZH - CPR Class Eca

2201POFPH-E00.png

2201POFPH-E00

C-Bus Grey 22AWG 1 Pair Unscreened LSZH - CPR Class Eca

2202PTFRH-E00.png

31000502D-F00

T-Bus Grey 22awg 2 Pair Individual & Overall Screened LSZH

CPR Class Eca