top of page

 

KNX IP BAOS 774

  • Το KNX IP BAOS 774 χρησιμοποιείται ως διεπαφή για σύνδεση στο KNX τόσο σε επίπεδο τηλεγραφήματος (KNXnet/IP Tunneling) όσο και σε επίπεδο σημείου δεδομένων (Επίπεδο εφαρμογής KNX). Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε αντικείμενα ομάδας είτε μέσω ενός δυαδικού πρωτοκόλλου (με TCP/IP ή UDP/IP) είτε μέσω των Υπηρεσιών Ιστού JSON (Java Script Object Notation). Η συσκευή έχει ρυθμιστεί με το ETS και υποστηρίζει έως και 1000 αντικείμενα ομάδας. Υποστηρίζονται 10 ταυτόχρονες συνδέσεις πελάτη.

     

    Datasheet: PDF

For prices and availability contact us at  +30 210 6827305 - +30 210 6727339 email: info@elektromeleti.com