Διατίθενται σε 3 σχέδια LED με λειτουργίες  ON / OFF, Dimmable και 3 step Dimmable

RN I G80-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G95-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G125-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G80-2

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G95-2

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G80-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G95-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G125-2

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I G125-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE