Διατίθενται σε 3 σχέδια LED με λειτουργίες  ON / OFF, Dimmable και 3 step Dimmable

RN I ST64-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I ST64-2

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I ST64-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I B75-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I B75-2

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I B75-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I S165-3

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE

RN I S165-1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE