Διατίθενται σε 3 σχέδια LED με λειτουργίες  ON / OFF, Dimmable και 3 step Dimmable

RN I T30-1

ON / OFF

RN I T30-2

ON / OFF

RN I G200 - 1

ON/OFF - DIMMABLE - 3 STEP DIMMABLE