Πολυλειτουργικός ενεργοποιητής ΚΝΧ Super I/O 12 - 12

Έξοδοι
Έξοδοι επιλέξιμες ως Stairway Lighting ή Normal Channels
Ειδοποίηση απενεργοποίησης που μπορεί να προγραμματιστεί εάν βρίσκεται σε λειτουργία φωτισμού Stairway
Προγραμματιζόμενος αρχικός χρόνος
8 δωρεάν προγραμματιζόμενες σκηνές
Επιλογή σύνδεσης με 2 επιπλέον αντικείμενα
Προγραμματιζόμενη συμπεριφορά για τις εκδηλώσεις: Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση, απώλεια bus, Επιστροφή bus
Καθυστερήσεις εντός και εκτός λειτουργίας
Πληροφορίες κατάστασης
Είσοδοι
Προγραμματιζόμενος αρχικός χρόνος
Χρονοδιάγραμμα για προγραμματισμό "Short / Long" Switch-Tip
Αποκλεισμός αντικειμένου
Εναλλαγή κατάστασης με κυκλική αποστολή
Αποστολή όταν αλλάζει το Flank
Dimming με 2 κουμπιά
Dimming 1 κουμπιού
Έλεγχος κουρτίνας 2 κουμπιών
Έλεγχος κουρτίνας 1 κουμπιού
Αποστολή με το πλήκτρο "Short / Long"
Έλεγχος σκηνής
Τιμή όταν αλλάζει το flank ή πατήστε "Short / Long": Τιμές 1/2/4 Bit. Θερμοκρασία; Ποσοτική τιμή; Τιμή φωτεινότητας; Τιμή 16 bit.
Μετρητής με treshold (8Bit; 16Bit; 32Bit Counter)

 

Κωδικός Datasheet

Super I/O 12

PDF

 

Για τιμές και διαθεσιμότητα επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα    210 6827305 - 210 6727339

και μέσω email στο info@elektromeleti.com