Η μακρόχρονη ιστορία και εμπειρία της εταιρείας μας ξεκινά από το 1970 με την κατασκευή ηλεκτρολογικών ειδών με την επωνυμία VASMA και στη συνέχεια VASMA1 και VASMA2 (ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ & Σ. ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ).

 

Το 1998 ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Σταύρος Μαστρόκαλος, γίνεται εξουσιοδοτημένο μέλος των EIB - BUS PARTNERS και αρχίζει τις πρώτες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βάσει των προτύπων EIB - BUS.

Το 1999 κάνει τα πρώτα βήματα στο εξωτερικό με εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού και το 2000 ιδρύει στη Γερμανία μια νέα εταιρεία με σκοπό την εμπορία και εξαγωγές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού. Παράλληλα εισάγει στην Ελλάδα τους πρώτους διακόπτες EIB - BUS VIMAR από την γειτονική Ιταλία μέσω της ελληνικής VIMAR, τους οποίους μαζί με άλλα υλικά EIB διαθέτει μέχρι και σήμερα.

Το 2004 ο Σταύρος Μαστρόκαλος ιδρύει την εταιρεία ELEKTROMELETI με σκοπό την πώληση-προώθηση-μελέτη-επίβλεψη και προγραμματισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα πρότυπα EIB - BUS - KONNEX.

 

Μέσα στα επόμενα σχέδια της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού κέντρου EIB BUS, με την επωνυμία " ELEKTROMELETI INSTALLATION BUS CENTRUM " ( IBC ).