top of page

 

KNX IP BAOS 777

  • Το KNX IP BAOS 777 είναι μια ισχυρή καθολική συσκευή για εγκατάσταση KNX: Χάρη στον ενσωματωμένο διακομιστή web, η συσκευή επιτρέπει την απεικόνιση και τον έλεγχο κτιρίων, δωματίων και λειτουργιών σε ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε υπολογιστή ή φορητές συσκευές, όπως smartphone και tablet .

    Η νέα, ενσωματωμένη λειτουργία e-mail επιτρέπει μεμονωμένη ειδοποίηση πολλών παραληπτών, π.χ. σε περίπτωση αλλαγής κατάστασης ή συναγερμού. Η ενσωμάτωση ενός διακομιστή ημερομηνίας και ώρας (NTP) καθιστά δυνατή την αυτόματη λήψη της ημερομηνίας και της ώρας μέσω του Διαδικτύου και τον συγχρονισμό της δικής του εγκατάστασης KNX. Οι εκτεταμένες λειτουργίες χρόνου επιτρέπουν την υλοποίηση ενός ισχυρού χρονοδιακόπτη KNX με εβδομαδιαία λειτουργία.

    Η δια